Màrqueting i web

A MSS tenim en compte el valor de la vostra imatge corporativa, dels vostres materials i de les vostres accions de màrqueting. Sabem que la manera com es transmet un missatge pot tant potenciar com desprestigiar el nom d’una empresa.

Tant els esforços de màrqueting que realitzeu com el vostre lloc web han de ser coherents amb la vostra imatge de marca i connectar amb el públic al qual van dirigits. És per això que cal conèixer el client, parlar el seu idioma i entendre què vol transmetre. A més, són imprescindibles experts en el context, l’idioma i el mercat de d’arribada que no només sàpiguen comunicar el missatge del client, sinó que també sàpiguen fer-ho amb naturalitat, de manera que sigui impossible distingir l’original de la traducció.

Com ho aconseguim?

Amb traductors nadius de l’idioma d’arribada i amb experts en màrqueting i comunicació, que treballen conjuntament amb tot el vostre equip per aconseguir contingut adaptat al mercat local objectiu.

Traduïm i adaptem:

  • Dissenys, maquetes i imatges de producte
  • Notícies, comunicats i notes de premsa
  • Produccions web i multimèdia
  • Components d’àudio, vídeo i Flash

I per al vostre lloc web oferim…

  • Localització i adaptació de contingut en línia i interactiu
  • Creació de guies d’estil, gestió terminològica i manteniment de memòries de traducció
  • Suport tècnic i per a la internacionalització
  • Interacció amb sistema de gestió de continguts (CMS)
  • Publicació en web, PHP i XML

Connecteu amb el públic i convenceu-lo. Ja no hi ha barreres.