Traducció i localització

Traduccions puntuals i fidels a l’original

MSS ofereix un servei exhaustiu de traducció, revisió i correcció amb tarifes justes tant per als traductors com per al client. Tots els textos els tradueixen lingüistes que tenen com a llengua materna l’idioma d’arribada, i es revisen i es verifiquen segons les necessitats específiques de cada client i de cada projecte.

Els nostres camps d’especialitat són:

 • Informàtica: maquinari i programari
 • Telecomunicacions
 • Contingut web i multimèdia
 • e-Learning
 • Enginyeria i electrònica
 • Ciències de la vida

Localització: la unió de la llengua i la tecnologia

El terme “localització” defineix el procés de traducció i adaptació cultural d’un text o d’un producte a la llengua, el mercat, el públic i la cultura d’arribada. No obstant això, en un sentit més ampli, la “localització” és la traducció aplicada en l’àmbit de la tecnologia i el món digital en general.

MSS destaca per oferir un servei integral als clients, que poden enviar el material original que vulguin localitzar i rebre’l totalment localitzat. Duem a terme les tasques següents:

 • Anàlisi de materials en qualsevol format
 • Identificació i extracció del text traduïble
 • Gestió terminològica
 • Traducció multilingüe
 • Enginyeria i redimensionament
 • Reintegració del text traduït
 • Testing i verificació

Quan acabem el projecte, tornem al client el producte acabat, a punt per publicar o comercialitzar. Així de fàcil.