Estratègia
La nostra estratègia principal es basa en l’ús de la tecnologia més avançada, de les eines informàtiques més modernes, i de maquinari i sistemes de comunicació d’alt rendiment. Mantenim una estructura operativa orientada a les necessitats dels nostres clients i els oferim una gamma interessant i completa de serveis professionals.

Integrem procediments personalitzats segons els últims avenços tecnològics i estàndards de qualitat excepcionals en un flux de treball uniforme. La flexibilitat dels nostres recursos i uns costos generals molt baixos ens permeten oferir preus econòmics i competitius.


Personal
Un personal estable (el 95% del nostre personal fa més de 6 anys que treballa per a MSS): la clau per a aconseguir una productivitat alta i resultats fiables.


Eines
Programari d’autoedició: Frame Maker, Page Maker, Corel Draw, Adobe Acrobat, PhotoShop, Macro Media MX, Hypercam, QuarkExpress, etc.
Memòries de traducció: SDL Trados, IBM TM/2, Star Transit, WordFast, Dejà Vu, etc.
Eines d’enginyeria: Help QA, Robo Help, HTML Help Workshop, Xlate, etc.

Qualitat
L’objectiu d’MSS és oferir un producte localitzat d’alta qualitat als nostres clients. Estem segurs dels resultats de la nostra estratègia de qualitat, ja que utilitzem tecnologia avançada, disposem de professionals amb les habilitats adequades i hem teixit una xarxa de traductors externs excel·lent.


A més, hem establert procediments de treball clars i els hem aplicat a les principals etapes del procés de localització: especificació, generació de glossaris, traducció, acoblament de productes, autoedició i revisió lingüística.